Ketua badan pengurus merupakan pemimpin tertinggi dari Badan Pengurus yang akan menjalankan roda organisasi sesuai dengan visi dan misi yang dibawa pada kepengurusan. Ketua Badan Pengurus bertanggung jawab penuh atas keberjalanan visi dan misi kepengurusan.

  • Ketua Badan Pengurus : Muhammad Fajar (12218064)